ข้อดีของการนำระบบ Legacy-Application (Windows-Desktop) ขึ้นไปใช้งานอยู่บน Cloud (Legacy-app Migration to Cloud)

                การย้ายระบบ Legacy-Application (Windows-Desktop) ขึ้นไปใช้งานอยู่บน Cloud (Legacy-app Migration to Cloud) มีข้อดีมากมาย ดังนี้


ลดต้นทุน

ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนได้หลายด้าน เช่น


* ต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

* ต้นทุนด้านการดูแลรักษา

* ต้นทุนด้านพลังงาน

* ต้นทุนด้านบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้หลายด้าน เช่น


* ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและระบบ

* ความยืดหยุ่นในการปรับขนาดระบบ

* ความพร้อมใช้งานของระบบ
เพิ่มความยืดหยุ่น

ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานได้หลายด้าน เช่น


* การทำงานจากระยะไกล

* การทำงานร่วมกันระหว่างทีม

* การขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ ๆ
เพิ่มความปลอดภัย

ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลและระบบได้หลายด้าน เช่น


* การป้องกันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

* การสำรองข้อมูล

* การกู้คืนข้อมูล
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้หลายด้าน เช่น


* การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

* การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

* การให้บริการที่ดีขึ้น
สรุป

การนำระบบ Legacy-Application (Windows-Desktop) ขึ้นไปใช้งานอยู่บน Cloud (Legacy-app Migration to Cloud) มีข้อดีมากมายที่จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้


ajcomputerservice.com

ติดต่อเรา

AJ COMPUTER SERVICE

083 -893-0209

Line ID : @420gbmks

eMail : support@ajcomputerservice.com


#ย้าย application ขึ้น cloud

#legacy application to cloud

#โปรแกรม erp เดิมๆๆ ดูแลอย่างไรดี0 ความคิดเห็น