ขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไข SERVER / อุปกรณ์ NAS (QNAP/Synology) ทั้งหมด พร้อมระยะเวลาที่ใช้

ขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไข SERVER / อุปกรณ์ NAS (QNAP/Synology) ทั้งหมด พร้อมระยะเวลาที่ใช้


AJ COMPUTER Process Flow- Collect

สอบถามสถานะอาการ จากลูกค้าแต่ละเคสโดยละเอียด เพื่อประเมินความเป็นไปได้และเก็บรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการนัดหมายลูกค้าเพื่อจัดส่งอุปกรณ์


- CheckUp

24-48 ชั่วโมง

หลังจากรับอุปกรณ์ ทีม Technician ดำเนินการตรวจสอบอาการอย่างละเอียด


- Proposal & Quotation

ส่งรายละเอียดต่างๆเช่น โอกาสในการแก้ไขปัญหา แนะนำสิ่งที่ควร/ไ่ม่ควร สาเหตุที่เกิด ระยะเวลาที่ต้องใช้ดำเนินการ และค่าบริการ

ลูกค้ามีเวลาตัดสินใจ

 96 ชั่วโมง


- Action

48-96 ชั่วโมง

*หากลูกค้าอนุมัติ*

ทีม Engineer ชำนาญการ เริ่มดำเนินการแก้ไข อย่างระมัดระวัง และเต็มความสามารถ


- UAT & Payment


หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น ทีม Admin แจ้งผลการดำเนินการ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ และภาพตัวอย่างประกอบการพิจารณา ดำเนินการนัดหมายลูกค้าเข้ารับอุปกรณ์ 

(ผ่านระบบออนไลน์/ออฟไลน์) และ ชำระค่าบริการ


ajcomputerservice.com

ติดต่อเรา

AJ COMPUTER SERVICE

083 -893-0209

Line ID : @420gbmks

eMail : aj.recovery.thailand@gmail.com

#บริการ Server

#บริการ Network

#แก้ไขปัญหา / ติดตั้ง NAS


0 ความคิดเห็น