AJ COmputer Tips - การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานอย่างราบรื่น - ตอน 2

มาต่อกัน สำหรับ ตอนที่ 2 นะครับ

รับซ่อมคอมพิวเตอร์  , ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่


รักษาความสะอาด
                 หมั่นเป่าฝุ่น หรือ ปัดฝุ่น เช็ดทำความสะอาดในส่วนต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง โดยอาจจะไม่ต้องบ่อย อาจจะสัก 3-6เดือนครั้ง หรือตามความเหมาะสม เช่นที่ที่มีฝุ่นมากก็ทำบ่อย  เราอาจจะทุ่นแรงโดยใช้ Blower ช่วยในการเป่า ใน PC โดยการเปิดเคสด้านข้างออก และใน Notebook หากสามารถทำได้ หรืออาจจะพึ่งพา ร้านซ่อมคอม ใกล้บ้าน
กรองพัดลม
                  กรองพัดลม เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษ  ที่สามารถช่วยดักฝุ่น ไม่ให้เข้ามาด้านในของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ความหลากหลายของตัวกรองพัดลมขนาดราว 120 มม ที่มีอยู่  ซึ่งขนาดอาจไม่จำเป็นต้องเป็น 120 มิลลิเมตร  ขนาดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดคอมพิวเตอร์ แนะนำให้ติดต่อ ช่างซ่อมคอม หรือผู้ชำนาญการ หากคุณไม่ทราบว่า 120 มิลลิเมตร 80 มิลลิเมตรหรือขนาดอื่น ๆ จะเหมาะสมที่สุด

                 อุปกรณ์นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามาสะสมในคอมพิวเตอร์ของเรามากนัก


รักษาอุณหภูมิให้ค่อนข้างเย็นสม่ำเสมอ
                 ระบบทำความเย็นมีความสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ๆที่ได้รับความร้อนเป็นประจำ  มีความเสี่ยงต่อความเสียหายเนื่องจากความร้อน ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นหากมีฝุ่นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์อยู่ที่เย็นโดยเก็บไว้ในที่เย็นและหลีกเลี่ยงการปล่อยให้มันสัมผัสกับความร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
FreeWebSubmission.com

0 ความคิดเห็น