AJ กู้ข้อมูล - ทำไมเราต้องเลือกมืออาชีพในด้านการกู้ข้อมูล?

              เมื่อระบบคอมพิวเจอร์ของท่าน  ถูกบุกรุกโดยการโจมตีของไวรัส  ท่านจะไม่สามารถใช้ระบบนั้นๆได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในสถานการณ์ธุรกิจนี้แปลเป็นเงินและเวลาที่สูญเสียมากมายมหาศาล งานที่สำคัญที่ใช้ในการประมวลผล  ตลอดจนการทำธุรกรรมและข้อมูลของลูกค้าที่จะต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลา ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต้องสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง  มิฉะนั้น ธุรกิจอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ หากระบบล้มเหลวอย่างกะทันหัน  เหตุการณ์บางอย่างที่เกิอาจน  อาจทำให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในองค์กร (Harddisk) ไม่สามารถเข้าถึงได้  วิธีเดียวที่จะแก้ไข

สถานการณ์ดังกล่าวโดยฉุกเฉิน คือโดยการใช้บริการกู้คืนข้อมูลระดับมืออาชีพ (Harddisk / Storage recovery Professional)

hdd-recovery-professional-1


ทำไมเราต้องเลือกมืออาชีพในด้านการกู้ข้อมูล?

บริษัทที่ให้บริการการกู้คืนข้อมูลโดยเฉพาะ  จะใช้เครื่องมือการกู้คืนข้อมูลขั้นสูง  และการใช้งานที่จะได้ข้อมูลทั้งหมด(ที่สามารถเข้าถึงได้) หรือเป็นข้อมูลสำคัญในเวลาที่ "สั้น" ที่สุด หากใช้บริการของ

พวกเขา  คุณสามารถหลีกเลี่ยงความล่าช้า ของการให้บริการลูกค้าของท่าน อันเป็ฯผลมาจากความล้มเหลวของระบบ (Harddisk เสีย , ข้อมูลหาย)
นี่คือประโยชน์ของการใช้บริการกู้คืนดิสก์ 

- เราดำเนินการกู้คืนข้อมูลโดยใช้เครื่องมือใหม่ล่าสุดซึ่งจะช่วยให้งานเร็วขึ้น
- เราสามารถช่วยให้ได้รับข้อมูลที่สำคัญจากอุปกรณ์ที่ชำรุดในกรณีฉุกเฉิน
- เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรนอกจากข้อมูลจะถูกดึงออกมาจากอุปกรณ์
- เราจะแสดงให้เห็นการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการป้องกันไม่ให้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- เราสามารถกู้คืนข้อมูลจากหลายประเภทของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

บริการกู้คืนข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ  กระทำโดยการใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เราจะใช้ประโยชน์จากการดำเนินการที่ดีที่สุด  เพื่อให้แน่ใจว่า  ความเสียหายเกิดขึ้นกับ

อุปกรณ์ในขณะที่ข้อมูลจะถูกดึงออกมาจากมัน จะน้อยที่สุด  พวกเขาจะดำเนินการขั้นตอนการกู้คืนในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (clean room / Dust Free) เพื่อให้ไม่มีความเสีย

hdd-recovery-professional-2


หายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในขณะที่ดึงข้อมูล ในกรณีที่อุปกรณ์ของท่านใกล้จะเสียในไม่ช้า ทางเราจะพยายามใช้เทคนิคพิเศษเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ "สำคัญ" ที่สุด และจัดเก็บอยู่ใน Harddisk

สำรอง ในเวลาที่สั้นที่สุด ทั้งนี้  เพื่อจะช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล  และช่วยให้ ธุรกิจของคุณสามารถกลับมาดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลที่กู้คืน  ค่าใช้จ่ายสำหรับการกู้คืนข้อมูลมีความเหมาะสมและมีค่าใช้

จ่ายที่เรียกเก็บเพียงกรณีเดียวคือ

1.ค่าเดินทาง (ในกรณีต้องเดินทางไปรับอุปกรณ์) (ตามแนวBTS/MRT)
2.ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก/เปลี่ยนใจกะทันหัน ไม่รับข้อมูลตามที่ตกลง

     มืออาชีพด้านบริการ  การกู้คืนข้อมูลจะไม่เพียงแต่จะช่วยในการทำให้ข้อมูลที่หายไปกลับมา แต่ยังจะสอนวิธีการที่ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง นี้เป็นสิ่งสำคัญมาก  เนื่องจากเวลาและเงินที่ใช้

ในการกู้ข้อมูลกลับมาและรอคอยในขณะดำเนินการเป็นเวลามาค่าของท่าน  พวกเรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดที่จะป้องกัน  การสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

ไวรัส  (antivirus/antispyware/malware) ซึ่งจะทำให้องค์กรของท่านแข็งแกร่งยื่งขึ้น  เรายังมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของ  ซึ่งพร้อมเสมอสำหรับการแบ็คอัพข้อมูล

เพื่อส่งคืนแก่ลูกค้า


credit : Data Recovery Service Centre , กู้ฮาร์ดดิส

0 ความคิดเห็น