AJ COMPUTER - ความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดจากระบบ Network ล่ม

                      ระบบ Network เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากระบบ Network เกิดปัญหาหรือล่ม ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอน


เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับโรงงานแห่งหนึ่งในย่านบางนา แสดงให้เห็นถึงความเสียหายทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อระบบ Network ล่ม
โรงงานแห่งนี้มีพนักงานกว่า 1,000 คน ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

ระบบ Network/Server (ERP-Application) ของโรงงานนี้  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานต่างๆ ของโรงงาน เช่น การผลิต การขนส่ง การสั่งซื้อวัตถุดิบ และการขายสินค้า

เมื่อวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2566 ระบบ Network ของโรงงานแห่งนี้เกิดปัญหา (Service Down) ส่งผลให้พนักงานไม่สามารถทำงานได้ โรงงานต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ไม่สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ และไม่สามารถขายสินค้าได้


ความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ ประเมินได้ดังนี้


- รายได้ที่หายไปจากการหยุดการผลิต ประมาณ 10 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบ Network ประมาณ 5 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานชั่วคราว ประมาณ 2 ล้านบาท

- รวมมูลค่าความเสียหายทางธุรกิจทั้งสิ้น ประมาณ 17 ล้านบาทโดยยังไม่นับรวมความเสียหายด้านอื่นที่ไม่อาจประเมินมูลค่า และ ความเสียหายทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มเติม เช่น


- ความเสียหายด้านชื่อเสียง

- ความเสียหายด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า

- ความเสียหายด้านความปลอดภัยข้อมูล

เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าระบบ Network/Server มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ หากระบบ Network เกิดปัญหาหรือล่ม ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง


AJCOMPUTER ให้บริการวาง/ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา SERVER/NETWORK ภายในองค์กร เรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาระบบ Network เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบ Network ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการระบบ Network ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ AJCOMPUTER  พร้อมให้บริการคุณ ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม


https://www.ajcomputerservice.com


ติดต่อเรา
AJ COMPUTER SERVICE
Tel : 083 -893-0209


line://ti/p/%40420gbmks

https://line.me/ti/p/%40420gbmks


eMail : SUPPORT@AJCOMPUTERSERVICE.COM


#บริการ แก้ไขปัญหา ระบบ Network


#บริการ 
แก้ไขปัญหา ระบบ Server


#บริการ ย้ายระบบขึ้น Cloud0 ความคิดเห็น