บริการ แก้ไขปัญหา Server นอกสถานที่ (Windows Server 2003/ 2008 / 2012)

AJ COMPUTER & SYSTEMS

แก้ไขปัญหา-server-1

        รับบริการ แก้ไขปัญหา SERVER ต่างๆ ในองค์กร ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 , Windows Server 2008 หรือ ระบบ อื่นๆที่ใช้การทำงานในระบบ Server เช่น IPCOP , Endian , Linux Proxy , Firewall , ISA Server

       บางองค์กรที่ไม่มีพนักงาน IT ประจำองค์กร ต้องให้พนักงานตำแหน่งอื่น เช่น ช่างไฟฟ้า หรือ พนักงานธุรการ ที่อาจจะไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอในการดูแลระบบ หากเกิดปัญหาขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน เช่น Server RAID Controller มีปัญหา , ระบบสำรองข้อมูล (Backup Systems) , ระบบ Print Sharing , File Sharing , ระบบ NAS  หรือ อื่นๆอีกมากมาย

แก้ไขปัญหา-server-2

        หากท่านมีปัญหาในด้านต่างๆเกี่ยวกับด้าน ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ Server อาทิ เช่น

- File Share ไม่ได้
- เครื่องลูก หา Server ไม่เจอ
- Map Drive มีปัญหา
- การใช้งานผิดปกติ หรือ Network ช้าผิดปกติ
- Print (Server)ไม่ออก
- ระบบ Backup ข้อมูล ไม่ทำงาน
- ข้อมูลใน Server เสียหาย
- ต้องการกู้ข้อมูลในระดับ Server
- ปัญหา DNS
- ปัญหา DHCP
- ปัญหา Active Directory Integrated Systems
- ปัญหา Web Hosting ของบริษัท มีปัญหา

แก้ไขปัญหา-server-3


     ท่านสามารถเรียกใช้บริการแก้ไขปัญหาผ่านการ Remote ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  หรือ หากจำเป็นต้องเข้าบริการ On Site เราจะคิดบริการในกรณีที่องค์กรของท่าน อยู่ไม่ไกลเกิน 500 เมตร จาก สถานี BTS หรือ MRT ในกรณีพิเศษ

LINE ID - anon_j
Tel - 083-893-0209การันตีความสามารถ 


- Microsoft Certified Technology Specialist (Windows Server 2008 R2)
- Microsoft Certified Professional (Windows XP)
- Oracle Cerified Database 11g (PL/SQL Developer)

0 ความคิดเห็น